JSP Szczakowianka Jaworzno

W maju Walne Zgromadzenie

W czwartek 12 maja odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia JSP Szczakowianka. Początek zaplanowano na godzinę 17:30. Na spotkanie zapraszamy zarówno członków stowarzyszenia jak i wszystkich sympatyków klubu.

W tym roku czeka nas walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Latem kończy się kadencja obecnemu Zarządowi klubu, w związku z tym konieczne są nowe wybory. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby bardziej włączyć się w działalność stowarzyszenia i wspólnie tworzyć historię klubu.

ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA PIŁKARSKIEGO „SZCZAKOWIANKA”

Na podstawie § 15 Statutu, Zarząd Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego „Szczakowianka” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień:

 • I termin 12 maja 2022 r. – godz. 17:30
 • II termin 12 maja 2022 r. – godz. 18.00

Miejsce: obiekt sportowy Jaworzno ul. Kościuszki 1

Planowany porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Powołanie przewodniczącego i protokolanta obrad.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2021 r.
 6. Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2021 oraz przyjęcie stosownych uchwał.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2021 r.
 8. Wybór władz stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji.
 9. Wolne wnioski i dyskusja.
 10. Zakończenie obrad.

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie. Bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową znajduje się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest wpłata zaległych składek członkowskich.

Zarząd JSP Szczakowianka

Podobne wpisy