SZCZAKOWIANKA JAWORZNO - Oficjalna stronaDominik Kasprzyk; 15.05.2019; 16:57; źródło: Zarząd JSP

Walne Zgromadzenie w czerwcu

We wtorek 4 czerwca odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia JSP Szczakowianka. Początek zaplanowano na godzinę 17:00.

Zawiadomienie Członków Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego „Szczakowianka”

Na podstawie § 15 Statutu, Zarząd Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego „Szczakowianka” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień:

I termin: 04 czerwca 2019 r. - godz. 17.00
II termin: 04 czerwca 2019 r. - godz. 17.15

Miejsce: obiekt sportowy Jaworzno ul. Kościuszki 1

Planowany porządek Zgromadzenia:

1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie ważności obrad.
2. Powołanie przewodniczącego i protokolanta obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018. 
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 r.
6. Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2018 oraz przyjęcie stosownych uchwał.
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2018 r.
8. Wybór władz stowarzyszenia - Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.  Bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową znajduje się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest wpłata zaległych składek członkowskich.

Prezes Zarządu Andrzej Sojka
Sekretarz Zarządu Marian Morawski

 

Facebook grafika

www.pol-plan-halls.co.uk
Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.Szczakowianka.pl ©.

Strona internetowa redagowana przez Kibiców Szczakowianki dla Kibiców Naszego ukochanego Klubu! Najnowsze wiadomości z życia Klubu oraz wyniki i galerie pomeczowe tylko u nas. Zapraszamy do częstych odwiedzin i udzielania się na naszym forum dykusyjnym dla Kibiców Szczakowianki. Do zobaczenia na najbliższym meczu naszej Szczakowianki Jaworzno - zapraszamy na Krakowską.