SZCZAKOWIANKA JAWORZNO - Oficjalna stronaDominik Kasprzyk; 01.06.2018; 19:23; źródło: własne / Zarząd JSP

Walne Zgromadzenie w czerwcu

W piątek 15 czerwca odbędzie się Walne  Zgromadzenie  Członków  Stowarzyszenia JSP Szczakowianka. Początek zaplanowano na godzinę 16:30.

ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA PIŁKARSKIEGO „SZCZAKOWIANKA”

Na podstawie § 15 Statutu, Zarząd Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego  „Szczakowianka”  zwołuje  Walne  Zgromadzenie  Członków  Stowarzyszenia  na  dzień:

I termin 15 czerwca 2018 r.  -   godz. 16.30
II termin 15 czerwca 2018 r.  -   godz. 16.45

Miejsce: obiekt sportowy Jaworzno ul. Kościuszki 1

Planowany porządek Zgromadzenia:

1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie ważności obrad.
2. Powołanie przewodniczącego i protokolanta obrad.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017. 
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 r.
6. Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2017 oraz przyjęcie stosownych  uchwał.
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2017 r.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.

Prosimy o punktualne i niezawodne   przybycie.  Bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową znajduje się  do  wglądu   w  siedzibie  Stowarzyszenia.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest wpłata zaległych składek członkowskich.

Podpisano:

Prezes Zarządu - Andrzej Sojka
Sekretarz Zarządu - Marian Morawski

 

Facebook - duży

http://totalna-biologia.pl/ http://kulturystyka.pl/kalkulator-kalorii-i-makroskladnikow-bmr-tdee-do-if/
Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.Szczakowianka.pl ©.

Strona internetowa redagowana przez Kibiców Szczakowianki dla Kibiców Naszego ukochanego Klubu! Najnowsze wiadomości z życia Klubu oraz wyniki i galerie pomeczowe tylko u nas. Zapraszamy do częstych odwiedzin i udzielania się na naszym forum dykusyjnym dla Kibiców Szczakowianki. Do zobaczenia na najbliższym meczu naszej Szczakowianki Jaworzno - zapraszamy na Krakowską.