JSP Szczakowianka Jaworzno

Obradowało Walne Zgromadzenie

W czwartek (12 maja) odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego Szczakowianka. Ze względu na brak kandydatów do nowego Zarządu zgromadzenie zostało zawieszone i będzie kontynuowane 19 maja.

Podczas czwartkowego Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia podsumowali kolejny rok działalności. Dla klubu był to udany rok, wszystkie drużyny zrobiły postępy. Seniorzy sportowo poprawili swoje wyniki i na dobre zadomowili się w IV lidze. Cały czas rośnie też liczba dzieci i młodzieży trenującej w Szczakowiance – obecnie jest ich około 90.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 10 członków Stowarzyszenia oraz kilku niezrzeszonych sympatyków klubu. Jednym z punktów obrad było przedstawienie i przyjęcie bilansu za poprzedni rok, oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Sytuacja finansowa klubu jest dobra, rok 2021 udało się zakończyć nawet z minimalnym zyskiem netto, na poziomie 170,65 zł. W porównaniu do poprzednich lat – zdecydowanie wyższy był budżet i sięgnął 490 000 zł. Z tego tylko ok. 47% środków pochodziło z dotacji z budżetu miasta, co sprawia, że dotacje przestały być głównym źródłem finansowania działalności klubu. Pozostałe środki, to składki, darowizny, wsparcie od sponsorów, wpływy z biletów itp. Niestety sytuacja na świecie, gwałtownie rosnące koszty utrzymania i wysoka inflacja sprawiają, że pozyskanie nowych sponsorów staje się bardzo trudne, co oczywiście negatywnie odbija się także na klubowych finansach. Członkowie Stowarzyszenia zatwierdzili bilans finansowy i udzielili Zarządowi absolutorium.

Członkowie obecnego Zarządu klubu potwierdzili podczas spotkania swoje wcześniejsze deklaracje i poinformowali, że nie będą kandydowali na kolejną kadencję. Oczywiście to sprawia, że aktualnie trwają poszukiwania kandydatów do przejęcia władzy w klubie, tak by mógł on dalej funkcjonować. – Chcę podziękować wszystkim, którzy nam pomagali i nas wspierali przez te trzy lata. Dziękuję poprzedniemu Zarządowi i kibicom, którzy nam bardzo pomagali – mówił prezes Janusz Kręcichwost.

Podczas spotkania odbyła się gorąca dyskusja na temat przyszłości klubu. Obecnie największym wyzwanie stojącym przed Stowarzyszeniem jest wybranie nowego Zarządu, który poprowadzi je w kolejnych latach i zadba o jego funkcjonowanie. W czwartek niestety nie udało się wyłonić ani jednego kandydata, w związku z tym Zgromadzenie zostało zawieszone i będzie kontynuowane w przyszłym tygodniu. Kolejna odsłona Walnego Zgromadzenia odbędzie się w czwartek 19 maja o godzinie 18:00 w siedzibie klubu przy ulicy Kościuszki 1.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, którym leży na sercu los Szczakowianki i chciałyby zaangażować się w pracę na rzecz klubu i rozwoju jaworznickiej piłki. Jeżeli klub ma dalej funkcjonować na wysokim poziomie, koniecznie potrzebny jest Zarząd, który będzie kontynuował dobrą pracę wykonywaną przez ostatnie lata.

Podobne wpisy