JSP Szczakowianka Jaworzno

Walne zebranie w czerwcu

W czwartek 29 czerwca odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia JSP Szczakowianka. Początek zaplanowano na godzinę 17:00. Na spotkanie zapraszamy zarówno członków stowarzyszenia jak i wszystkich sympatyków klubu.

ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA PIŁKARSKIEGO „SZCZAKOWIANKA”

Na podstawie § 15 Statutu, Zarząd Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego „Szczakowianka” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień:

I termin 29 czerwca 2023 r. – godz. 17:00

II termin 29 czerwca 2023 r. – godz. 17.15

Miejsce: obiekt sportowy Jaworzno ul. Kościuszki 1

Planowany porządek Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie ważności obrad.
  2. Powołanie przewodniczącego i protokolanta obrad.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2022.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2022 r.
  6. Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2022 oraz przyjęcie stosownych uchwał.
  7. Udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2022 r.
  8. Wolne wnioski i dyskusja.
  9. Zakończenie obrad.

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie. 

Bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową znajduje się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.

Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest wpłata zaległych składek członkowskich.

Podpisano:

Prezes Zarządu – Andrzej Sojka

Wiceprezes Zarządu – Stanisław Łazarz

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie wszystkich zainteresowanych działalnością klubu, a także osoby, które w przyszłości chciałby wesprzeć funkcjonowanie stowarzyszenia. Warunkiem czynnego udziału Walnym Zgromadzeniu jest opłacenie składek członkowskich w kwocie 150 zł za rok.

Podobne wpisy

Tablice Informacyjne / Poznań - tablice ogłoszeniowe - gabloty szklane - pylon reklamowy - citylight - witacz