JSP Szczakowianka Jaworzno

Oświadczenie Zarządu

W związku z ostatnim komunikatem ogłoszonym przez Komisję Rewizyjną Zarząd klubu zdecydował się wystosować oświadczenie dotyczące Walnego Zgromadzenia, którego treść prezentujemy poniżej.

OŚWIADCZENIE

Zarząd Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego „Szczakowianka” informuje, że zwołane na dzień 18 stycznia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia nie odbędzie się ze względów formalnych.

Zgodnie ze Statutem JSP „Szczakowianka” jedynym uprawnionym organem zwołującym Walne Zgromadzenie jest Zarząd. Walne Zgromadzenie zwołane przez Komisję Rewizyjną jest nieprawne, gdyż Komisja Rewizyjna nie ma uprawnień do bezpośredniego zwoływania Walnego Zgromadzenia.

Podobne wpisy