JSP Szczakowianka Jaworzno

Oświadczenie Komisji Rewizyjnej

Komisja rewizyjna powołując się na poniższe paragrafy wynikające ze statutu stowarzyszenia informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków jest ważne.

OŚWIADCZENIE

Komisja Rewizyjna Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego „Szczakowianka” informuje, że zwołane na dzień 18 stycznia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest ważne i odbędzie się w planowanym terminie.

Zgodnie z §27 pkt. 2 Statutu Komisja Rewizyjna czuwa nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia… oraz na podstawie art. 11 Prawa o Stowarzyszeniach jest organem kontroli wewnętrznej.

Ponadto Komisja Rewizyjna ma prawo do zwołania NADZYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA wynika to z §16 Statutu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:
– z inicjatywy Zarządu,
– na żądanie Komisji Rewizyjnej,
– na pisemne żądanie, co najmniej 50% ogółu członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie załatwia tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

Informacja o terminie, miejscu jak i porządku obrad została zgodnie podana na podstawie §18 Statutu.

Powołując się na powyższe zapisy wynikające ze Statutu podtrzymujemy ważność oraz termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podobne wpisy

Czerwone wino wytrawne