JSP Szczakowianka Jaworzno

W czerwcu Walne Zgromadzenie

W czwartek 17 czerwca odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia JSP Szczakowianka. Początek zaplanowano na godzinę 17:00. Na spotkanie zapraszamy zarówno członków stowarzyszenia jak i wszystkich sympatyków klubu.

ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA PIŁKARSKIEGO „SZCZAKOWIANKA”

Na podstawie § 15 Statutu, Zarząd Jaworznickiego Stowarzyszenia Piłkarskiego „Szczakowianka” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na dzień:

 • I termin 17 czerwca 2021 r. – godz. 17:00
 • II termin 17 czerwca 2021 r. – godz. 17.30

Miejsce: obiekt sportowy Jaworzno ul. Kościuszki 1

Planowany porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie ważności obrad.

 2. Powołanie przewodniczącego i protokolanta obrad.

 3. Wybór komisji skrutacyjnej.

 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.

 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2020 r.

 6. Zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2020 oraz przyjęcie stosownych uchwał.

 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w 2020 r.

 8. Wolne wnioski i dyskusja.

 9. Zakończenie obrad.

Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie. Bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową znajduje się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest wpłata zaległych składek członkowskich. 

Zarząd JSP Szczakowianka

Podobne wpisy

Poznaj kody ACRISS przy wynajmie samochodu https://samochod-zastepczy.info/kody-acriss.html